Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Обявления за публична продан  
 Обявления за публична продан в Радомирски съдебен район

 

Дата на публикуване 

Срок 

№ на дело

24.10.2017 

от 14.11.2017 до 14.12.2017 

20171730400059

 19.09.2017

от 17.10.2017 до 17.11.2017 

20141730400289 

23.07.2018

от 17.08.2018 до 17.09.2018 

20141730400419

24.04.2017 

от 16.05.2017 до 16.06.2017 

20151730400009 

19.06.2017 

от 17.07.2017 до 17.08.2017 

20161730400159 

04.09.2018 

от 09.10.2018 до 09.11.2018 

221/2006 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР