Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Съобщения, обяви и Декларации по чл.12  
 Съобщения, Обяви и Декларации по чл.12

        

Днес, 18.06.2018 г.,  ученици от І до ІV клас от лятна занималня към ЦПЛР-ОДК, заедно със своите учители – Ива Иванова и Тони Кирилов, посетиха Районен съд гр.Радомир, за да се срещнат със съдия Антон Игнатов и да се запознаят с дейността на институцията.  

 

            На достъпен език съдия Игнатов запозна учениците с дейността на съда, като ги покани в съдебна зала и нагледно обясни какъв е протокола в един съдебен процес – посочи местата на страните в процеса, видовете дела, начина на протичане на процеса, ролята на съдебните заседатели, делата, по които участието им е задължително, като разясни и осъществяването на правна помощ от страна на адвокатите и конкретизира примери относно взаимовръзката съд – прокуратура.  

 

           Даде се възможност на децата да поставят на въпроси, на които съдия Игнатов отговори изчерпателно.  

 

          Посещението на децата приключи с удовлетвореност и желание за нови срещи.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Районен съд – Радомир продължава работа по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  На 15.05.2018г. децата от ОУ „Христо Смирненски“ гр.Радомир, участници в Детско полицейско управление, придружени от ръководителите си – Сашка Иванова - учител и Десислава Попова – инспектор „Детска педагогическа стая“ към РУ Радомир, посетиха Районен съд гр.Радомир. По инициатива на децата и със съдействието на Антон Игнатов – съдия в Радомирски районен съд, бе проведено симулативен съдебен процес по приказката „Червената шапчица“ на Шарл Перо.  Ролите бяха разпределени на случаен принцип, чрез жребий, а „актьорите“ получиха от съдия Игнатов предварително разработен сценарий и текста на съответните герои. Много смях и забавление имаше в залата, но редом с това участниците разбраха и отговорността на професията съдия и прокурор. Децата си тръгнаха изпълнени с впечатления и емоции. Прекрасна инициатива и много всеотдайност от страна на всички. Удоволствието беше взаимно от прекараното време заедно.

 

 

 

 

Заповед нов E-mail

  

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ    

 

         На 07.06.2017 г. от 12,45 ч. в съдебна зала №4 на Районен съд гр. Радомир, във връзка със споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, относно реализиране на Образователна програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе среща с ученици от X клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Радомир. Съдия Антон Игнатов запозна присъстващите с Конституцията, с трите власти, разясни функциите на Народното събрание и Министерския съвет. Запозна учениците и със Закона за Съдебната власт и с дейността на Висшия съдебен съвет. Съдия Антон Игнатов, лектор по програмата, поднесе на присъстващите по достъпен начин законодателните разпоредби и провокира откровението на децата да поставят за дискутиране въпросите и проблемите, които ги вълнуват.   

          Учениците изразиха удовлетвореност от срещата, тъй като тя е отговорила в голяма степен на очакванията за усвояване на ключови компетенции в конкретните области и е дала нов поглед при формиране на конструктивно им поведение. Съдия Антон Игнатов изказа готовност за продължаване на комуникацията при проявен интерес и желание от страна на учениците.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

          На 24.04.2017г. от 12,45 ч. в съдебна зала №4 на Районен съд гр. Радомир, във връзка със споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, относно реализиране на Образователна програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе среща с ученици от XI клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Радомир. Темата, която децата си бяха избрали, бе „Превенция срещу употребата на наркотичните вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“. Съдия Антон Игнатов, лектор по програмата, поднесе на присъстващите по достъпен начин законодателните разпоредби и провокира откровението на децата да поставят за дискутиране въпросите и проблемите, които ги вълнуват.             Учениците изразиха удовлетвореност от срещата, тъй като тя е отговорила в голяма степен на очакванията за усвояване на ключови компетенции в конкретните области и е дала нов поглед при формиране на конструктивно им поведение. Съдия Антон Игнатов изказа готовност за продължаване на комуникацията при проявен интерес и желание от страна на учениците.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 2015г. Районен съд  гр.Радомир работи по съвместен проект между ВСС и МОН в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Работим с всички средни училища в гр.Радомир и Основно училище „Христо Смирненски“. За лектор е определен съдия Антон Игнатов, а за наставник – Мариана Вучева , административен секретар на съда. Заедно с децата направихме крачка напред, за да провокираме и насочим вниманието им към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливостта в социалното общуване и утвърждаване културата на толерантност. Работата с младите хора е инвестиция в бъдещето. Темите са съобразени с интересите на подрастващите, като предварително имат възможност да обмислят въпросите си. Съдия Антон Игнатов провокира мисленето им и дава възможност да участват в различни ролеви игри. Посредством Образователната програма учениците се поставят на мястото на съдията, прокурора, адвоката и така вникват в сложността на съдебния процес и в отговорната и важна работа на магистратите. След края на срещата, децата разглеждат Съдебната палата, запознават се с организацията на работата в съда и задълженията на съдебните служители. Срещите с подрастващите спомагат и за професионалното ориентиране на учениците.  

  

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

       На 25.01.2017г. от 10,30 ч.  в кабинета на Председателя на Районен съд гр.Радомир се проведе среща с представители на Районен съд – Радомир, Районна прокуратура – Радомир, РУ – Радомир към ОД на МВР – Перник, Община – Радомир и ОЗ „Охрана” – Перник. Целта на срещата бе обособяване на „Зона за сигурност“ на сградата на Съдебната палата в гр.Радомир, съгласно нормативните изисквания на ОЗ „Охрана“ към Министерството на правосъдието и изискванията за сигурност.  

         Съобразявайки се със спецификата на дейността на съда и след обсъждане на нормативните актове, присъстващите се обединиха около становището, че следва да бъде обособена „Зона за сигурност“ на Съдебната палата в гр.Радомир, като се взе решение да бъдат предприети необходимите мерки от всички институции, чиито представители присъстваха на срещата.          

Днес, 18.04.2016 г., г-н Росен Пламенов Александров встъпи в длъжност "съдия" в Районен съд - Радомир, избран с Протокол № 57 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.11.2015 г. На церемонията присъства г-жа Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, която поднесе поздравителен адрес от името на Висшия съдебен съвет и пожела на съдия Александров здраве и успехи в нелеката професия на съдия. Председателят на съда г-н Калин Баталски от свое име и от името на всички съдии и служители приветства с добре дошъл съдия Александров, като му пожела бързо да се впише в колектива на съда и да работи достойно и честно за издигане на престижа на съдийската професия. 

  

                                       

  СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

 

      

 

    

 

  

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с подобряване организацията на движението на делата и недопускане неоснователното им забавяне, в каквато насока са нараснали изискванията към съдебната система, с настоящето Ви уведомяваме, че съдът стриктно ще спазва разпоредбата на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, съгласно която при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако в графа "бележки" на болничния лист изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Декларации на съдебните служители

<font size="3" face="Tahom</body></html>

 

 

 

 

 

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР