Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Частни съдебни изпълнители  
 Частни съдебни изпълнители

 ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА ДОБРЕНОВА

Регистрационен № 751

 

 

Район на действие: Перник 

Адрес на кантората: гр. Перник, ул.”Черешово топче” №3, ет.1, офиси №207 и №208  

 

Телефон: (076) 640410; (076) 640414  

 

Факс: (076) 640414  

 

GSM: (088) 8972404; (088) 8723254  

 

Електронна поща: elena.dobrenova@mbox.contact.bg

  

 

 

 

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА  

 

Регистрационен № 752  

 

Район на действие: Перник

Адрес на кантората: гр. Перник, ул.”Кракра” №47, вх.А, ап.11

Телефон: (076) 602347 

Факс:   

GSM: (088) 8972977; (089) 8731755 

Електронна поща: dimitrova@sadebenizpalnitel.com

 

 

 

 

СТИЛИЯН ВАСИЛЕВ БАДЕВ

 Регистрационен № 753

 

 

Район на действие: Перник  

 

Адрес на кантората: гр. Перник, ул.”Найчо Цанов” №34, ет.5  

 

Телефон: (076) 600886  

 

Факс: (076) 600886  

 

GSM: (088) 8969352  

 

Електронна поща: stbadev@abv.bg  

 

 

 

 

 

 

 

АНЕЛИЯ МИНЧЕВА ВАСИЛЕВА

 Регистрационен № 813 

 

 

Район на действие: Перник

Адрес на кантората: гр. Перник, ул.”Търговска”, бл.30, вх.А, ет.2, ап.2  

 

Телефон: (076) 601117  

 

Факс:    -  

 

GSM: (088) 8233374 

 

Електронна поща: An.Mincheva_si813@abv.bg

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР