Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Районна прокуратура  
 гр. Радомир

Прокуратура на Република България
Районна прокуратура гр. Радомир

1. Районен прокурор Петър Симеонов         -   тел. 0777/ 8 40 10
2. Прокурор Ангел Алексов                                -   тел. 0777/ 8 40 13
3. Прокурор Антон Милев                                   -   тел. 0777/ 8 40 13
4. Прокурор Веска Младенова                         -   тел. 0777/ 8 40 13
5. Прокурор Петър Кръстев                              -   тел. 0777/ 8 40 13
6. Деловодител Даниела Станишева             -   тел. 0777/ 8 40 12
7. Адм. секретар Вероника Здравкова          -   тел. 0777/ 8 40 11
                                                                                  -  факс – 0777/ 8 23 88

  

Справки на граждани – http:// www.prb.bg2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР