Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Работни места
 Ден на отворените врати  
 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД ГР. РАДОМИР

 

             По инициатива на Висшия съдебен съвет, във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система, за поредна година на 28.10.2016 г. Районен съд гр. Радомир организира Ден на отворените врати. За мероприятието обществеността на гр. Радомир бе информирана чрез публикация на сайта на съда и оповестяване на публично достъпни места.

 

 

           В деня на отворените врати ученици и граждани имаха възможност  да се запознаят с работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, архива, да присъстват на съдебни заседания, да се срещнат с магистрати от съда и прокуратурата. На разположение на посетителите бяха предоставени информационни материали.

 

 

           Ученици от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Радомир разгледаха съдебната палата и посетиха съдебна зала. На среща с Председателя на съда – госпожа Ивета Павлова и съдия Антон Игнатов те бяха запознати с историята на съда и прокуратурата, организацията на работата на службите и протичането на съдебния процес.

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: rs_radomir@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР