Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Работни места
 Ден на отворените врати  
 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,

на 24 ноември 2017г. Районен съд - Радомир ще празнува 70-годишен юбилей по повод откриването на Съдебната палата в гр.Радомир. Събитието ще бъде проведено съвместно с утвърдената инициатива „Ден на отворените врати“.  

 

От 13ч. граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали. 

В 14.00 ч. ще се проведе среща с ученици от училищата в града, в рамките на която ще се запознаят с работата на магистратите, с Конституцията на РБългария, със Закона за закрила на детето, както и с основни акценти от Хартата за правата на човека. Ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.

Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 13.00 до 17.00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР