Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Ден на отворените врати  
 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 16.04.2018г.

В Деня на Конституцията и юриста, за поредна година по инициатива на Висшия съдебен съвет, във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система, Районен съд гр.Радомир организира Ден на отворените врати. За мероприятието обществеността на гр.Радомир бе информирана чрез публикация на сайта на съда и оповестяване на публично достъпни места.

 

 

 

 

           По традиция в тези дни приоритетна е работата с подрастващите. Ученици от СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Радомир присъстваха на съдебен процес, с председател на съдебния състав съдия Татяна Тодорова, а  дванадесетокласници от ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ от гр.Радомир проведоха среща – разговор със съдия Антон Игнатов на тема „В кориците на делото“. Участниците в срещата бяха запознати с всички етапи на разследването от извършването на престъплението, неговото разкриване, повдигане на обвинение и предаване на съд, както и на съдебната фаза, до влизане на присъдата в сила. За целта бе използвано реално архивно дело. За да може инициативата да достигне до различни възрастови категории бяха поканени ученици от втори клас на НУ „Архимандрит Зиновии“. Мариана Вучева – административен секретар на съда и Веска Китанова – съдебен секретар чрез адаптирана версия за деца на „Конвенция за правата на детето“ с помощта на мултимедия и подходящи примери запознаха децата с основните им права.

 

 

 

 

           В деня на отворените врати ученици и граждани имаха възможност  да се запознаят с работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, архива, да присъстват на съдебни заседания, да се срещнат с магистрати от съда и прокуратурата. На разположение на посетителите бяха предоставени информационни материали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР