Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Работно време
Съдебен район
История
Структура на съда
Съдебни зали
Зала 1
Зала 2
Зала 3
Зала 4
АНКЕТИ
Банкова информация
Съдебен състав
Председател
Магистрати
Държавен съдебен изпълнител
Съдия по вписвания
Служби
Съдебно изпълнение
Етични кодекси
Тарифи
Съдебни заседатели
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Дела с изключителна значимост и интерес
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2016
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017
Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2018
Примерни образци на документи
Годишни доклади
Вътрешни правила
Съобщения, обяви и Декларации по чл.12
Ден на отворените врати
Профил на купувача
Удостоверяващи органи
Информационно табло за услугите, извършвани в регистратурата
Регистър на декларациите за несъвместимост
Работни места
 Свършени дела и влезли в законна сила съдебни актове - 2017  
 

 

 

Месец

Свършени дела

Влезли в законна сила съдебни актове

Януари

от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г.

от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г.

Февруари

от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. 

от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. 

Март

от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. 

от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г.

Април

от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. 

от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. 

Май

от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. 

от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. 

Юни

от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. 

от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. 

Юли

от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. 

от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. 

Август

от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. 

от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. 

Септември

от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. 

от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. 

Октомври

от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. 

от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. 

Ноември

от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. 

от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г.

Декември

от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г.2400 гр. Радомир , ул. Кирил и Методий № 22, тел. (0777) 84020, факс 80276, e-mail: radomir-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР